De netwerkleden van NIK Zuidwest

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Zuidwest. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Zuidwest zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Fysiocare

Anne Brekelmans is kinderfysiotherapeut bij Fysiocare Waalwijk en Drunen. 
Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de bewegingsontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. De basis voor bewegen wordt al op zeer jonge leeftijd gelegd. Spelenderwijs ontdekken kinderen hun zintuigen en hun motoriek, waardoor ze leren. Soms duurt de gebruikelijke motoriek (bv. kruipen, lopen, schrijven, fietsen, zwemmen) wat langer of wijkt het af van het normaal, hier kan een kinderfysiotherapeut vaak bij helpen.

Meer informatie?

Kijk op www.fysiocare.nl

MedKid

De medewerkers van MedKid bestaat uit een enthousiast team van kinderverpleeg-
kundigen en pedagogisch medewerker. MedKid biedt verpleegkundige zorg aan kinderen met een somatische aandoening, in de vorm van verpleegkundige dagopvang. Daarnaast bieden wij een keer per maand een logeerweekend, om ouders te ontlasten in de zorg voor hun kind. Onze organisatie is kleinschalig en huiselijk, een veilige en vertrouwde omgeving voor onze kinderen en hun ouders.Naast de verpleegkundige zorg heeft stimulering van de verschillende ontwikkelingsgebieden gerichte aandacht, denk hierbij aan spraak/taal en motorische ontwikkeling.

Meer informatie?

Kijk op www.medkid.nl

Prisma - de Baloe

Voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die meer medische zorg nodig hebben, is er de Baloe. Deze dagbehandelingsgroep is gehuisvest binnen het orthopedagogisch dagcentrum ‘t Overstapje te Raamsdonksveer. Binnen de Baloe gaan dagbehandeling en extra zorg hand in hand. Er werken deskundige begeleiders, die de (kwetsbare) kinderen de optimale zorg geven die nodig is. In overleg met de ouders wordt de individuele zorg voor hun kind zoveel mogelijk ingepast in het dagprogramma. De nadruk ligt op samen de zorg vorm geven. Binnen de Baloe staat het comfort van de kinderen centraal.  Binnen de Baloe werkt een klein, vast (multidisciplinair) team dat volledig is afgestemd op de zorg die het kind nodig heeft. We zorgen altijd voor een klein aantal vertrouwde gezichten die precies weten wat er speelt bij de kinderen en het gezin. 

Meer informatie?

Kijk op www.prismanet.nl

Verlies en Rouw Kind & Jongere - Ulla Wolters-Pronk

Ulla Wolters-Pronk biedt psychosociale begeleiding aan bij verlies- en rouwsituaties aan kinderen en jongeren en hun naasten. Bij verliesbegeleiding kun je aan verschillende vormen van verlies denken. Bijvoorbeeld verlies bij ziekte en de vele bezoeken aan het ziekenhuis, die niet altijd even prettig zijn. De rouwbegeleiding bestaat uit het begeleiden van kinderen en jongeren en hun families na een overlijden. Er kan ook sprake zijn van begeleiding van de bredere kring rondom het kind of de jongere, zoals school, sportclub, vriendenkring.  

Meer informatie?

Kijk op www.verliesenrouwkindenjongere.nl

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot