Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest

Als ouder(s) van een kind met een ernstige aandoening en intensieve zorgbehoefte komt er veel op u af. U krijgt te maken met veel verschillende hulpverleners eninstanties. Dit kan veel van u vragen waardoor het ‘gewone’ gezinsleven onder druk komt te staan. U wilt graag de beste zorg en begeleiding voor uw kind en uw gezin, maar u weet niet altijd waar u met uw hulpvraag terecht kunt. Om u hierin te ondersteunen en adviseren is er in de regio Zuidwest een netwerk opgezet: het ‘Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest – voor gezinnen met een ernstig ziek kind’. 

 

Wat is het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidwest?

NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, het Centrum voor Thuisbeademing, onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Zuidwest. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK legt de verbinding en stimuleert de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor uw ernstig zieke kind en uw gezin. Daarnaast adviseert NIK u rondom bekostiging en de juiste loketten in uw gemeente. 
 

Wat kan het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest voor u betekenen?

Ondersteuning bij organisatie en coördinatie van zorg. Vaak heeft u te maken met verschillende professionals, instanties en hulpverleners die belangrijk zijn in de zorgverlening voor uw kind, maar die niet direct met elkaar samenwerken. NIK ondersteunt u bij het organiseren en coördineren van deze zorg. Wij garanderen dat de betrokken hulpverleners goed met elkaar communiceren en regelmatig afstemmen. Daardoor zijn hulpverleners op de hoogte van uw situatie en kunnen zij u helpen met de vraagstukken waar u voor staat. Samen met NIK krijgt en behoudt u de regie over uw eigen situatie, zodat er meer rust en balans kan komen in uw gezin.

Inzicht bieden in mogelijkheden

NIK kijkt samen met u vooruit. De hulpverleners helpen u keuzes te verhelderen en denken met u mee. Wat komt er bijvoorbeeld bij kijken als uw kind na een ziekenhuisopname weer thuis komt? Wat zijn de mogelijkheden om naar school te gaan, vrienden te zien, te sporten? Of wat is de impact van bepaalde keuzes en gebeurtenissen op broers en zussen? Hoe organiseert u de zorg afgestemd op uw gezinssituatie en werk? Samen met u en de betrokken hulpverleners inventariseert NIK wat er mogelijk is en welke zorg passend is bij uw kind en uw gezin. Zowel voor dit moment, maar ook anticiperend op wat mogelijk gaat komen

Werkgebied van het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest

NIK Zuidwest ondersteunt ouders en hulpverleners in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Rotterdam & omstreken, Waardenland, Zuidhollandse eilanden, Zeeland, Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen, Stadsgewest Breda en Midden-Brabant. 

Contact

  Netwerkcoördinator:
  Chantal van der Velden
  E-mailadres: info@nikzuidwest.nl

 

 

Zorg in uw buurt

Netwerkleden stellen zich voor

Klik hier om kennis te maken met onze netwerkleden.

Meer informatie

 

 

 Folder 'Wist u dat...'
Kijk op www.kinderpalliatief.nl.

 Houvast Vergeet me niet en Ik mis je. Praktische informatie en concrete handreikingen om moed, energie en mooie momenten te kunnen vasthouden in een moeilijke tijd en als het afscheid dichterbij komt. 

Themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?‘ Over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin. Voor meer informatie over het bestellen van het themaboekje kunt u contact opnemen via e-mail.

Nieuws

24-uurs zorg Pallieterburght/Enver opent haar deuren

Deel uw verhaal in de Ervaringsmeter!
De Ervaringsmeter biedt u de kans om uw verhaal en ervaringen in de zorg voor uw ernstig zieke kind te delen. Zo draagt u bij aan het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg in Nederland. 

Klik hier voor meer nieuws over de laatste ontwikkelingen in uw regio op het gebied van Kinderpalliatieve zorg.

Agenda

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten in uw regio.

Met dank aan

Het Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest is tot stand gekomen middels financiering van: