Onze netwerkpartners

De netwerkleden van NIK Zuidwest

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Zuidwest. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Zuidwest zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Admiraal de Ruyterziekenhuis (Adrz) – Moeder & Kind centrum Goes

Het Adrz is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Met het Moeder & Kind centrum in Goes wil Adrz aansluiten op de behoeften die kinderen, ouders en aankomende ouders hebben wanneer zij medische zorg nodig hebben. 

Meer informatie?

Kijk op: www.adrz.nl

Praktijk Colora

Praktijk Colora heeft haar Specialisaties in:

• Rouw en verlies bij volwassenen, kinderen en jongeren
• Rouw en verlies in echtscheidingssituaties voor ouders en kinderen
• Begeleiden van ervaringsgroepen
• Kennis van onderwijs
• Geven van workshops en scholingen
• Leiden van voorlichtingsbijeenkomsten voor leerkrachten of ouders

Meer informatie?

Kijk op www.verliesbegeleiding-colora.nl

Allerzorg - Flexiekids

Flexiekids is een organisatie die thuiszorg biedt aan zieke kinderen na de opname in het ziekenhuis. Flexiekids biedt zowel langdurige als kortstondige zorg. Naast de reguliere zorg biedt Flexiekids ook palliatieve zorg waarin niet alleen het kind maar ook de directe omgeving zeer wordt betrokken. Flexiekids specialiseert zich in sondevoeding, katheteriseren, medicatie via injectie, wondzorg, zuurstof toediening, tracheacanulezorg, stomazorg, diabetes en darmspoelen.

Meer informatie?

Kijk op www.flexiekids.nl

Amphia Ziekenhuis Breda, kinderafdeling

Amphia is een topklinisch ziekenhuis met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Binnen de kindergeneeskunde heeft Amphia speciale aandacht voor traumatologie, kinderorthopedie en het verminderen van angst en pijn bij kinderen. Amphia heeft een samenwerking met het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, een zogenaamde shared care overeenkomst. 

Meer informatie?

Kijk op: www.amphia.nl

BRES

praktijk voor hulp bij ontwikkeling en opvoeding.
Alberdine van de Hulsbeek, orthopedagoog, is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van (chronisch) zieke kinderen en kinderen met een beperking. Daarnaast begeleidt zij ook de ouders, broertjes en zusjes. Hierbij heeft zij aandacht voor thema’s als gezinsbelasting (draagkracht/draaglast), verlieswerking en aandacht voor de broertjes en zusjes.

Meer informatie?

Kijk op: www.bres-vught.nl

Het centrum voor Thuisbeademing en ademhalingsstoornissen (CTB&A)

Kinderen die thuisbeademing nodig hebben, worden doorverwezen naar een centrum voor thuisbeademing. Het CTB&A is er voor kinderen uit de regio Zuidwest Nederland. Zij bestaat als enige in Nederland uit een kindercentrum en een centrum voor volwassenen. Kinderen tot 18 jaar zijn onder behandeling in het CTB&A voor thuisbeademing, tracheacanule of ze komen voor een slaapademhalingsonderzoek.

Meer informatie?

Kijk op: www.erasmusmc.nl

 

 

 

Citykids

CityKids is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor zieke kinderen tussen 0 en 5 jaar. Daarnaast is CityKids een kinderdagcentrum voor kinderen tussen 0 en 12 jaar met een zorgvraag. In het verpleegkundig kinderdagverblijf wordt, door middel van een team van kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen, aangepaste zorg geleverd in samenspraak met de ouders. In het kinderdagcentrum kunnen kinderen verblijven met onder meer een lichamelijke beperking, ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis of een ontwikkelingsstoornis.

Meer informatie?

Kijk op www.mkdvcitykids.nl

CJG Rotterdam Rijnmond

CJG Rotterdam Rijnmond heeft aandachtfunctionarissen aangesteld om gezinnen van een ernstig ziek kind te begeleiden. Zij zijn de schakel tussen onder meer onderwijs, gemeente en huisartsen. Daarnaast hebben zij aandacht voor eventuele broertjes en zusjes in het gezin.

Meer informatie?

Kijk op: www.cjgrijnmond.nl

Erasmus MC - Sophia - Kinder Comfort Team Sophia

Om de brug te slaan tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de Academische Kinderziekenhuizen Kinder Comfort Teams opgericht of nog in oprichting. Een Kinder Comfort Team (KCT) is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Het team begeleidt gezinnen en waar nodig organiseert en coördineert het team de zorg.

Wilt u, als ouder, ondersteuning of begeleiding van een Kinder Comfort Team voor uw kind en uw gezin, neem dan contact op met het team van het Academisch Kinderziekenhuis waar uw kind in zorg is.

Meer informatie?

Kijk op: www.erasmusmc.nl

Expertcare

‘Het onmogelijke thuis mogelijk maken’. Dat is de kern van ExpertCare. Veel verpleegkundige zorg die in ziekenhuizen wordt gegeven, kunnen zij thuis bied. Of zo thuis mogelijk in Villa ExpertCare Waalre. Ernstig zieke kinderen kunnen bij Villa ExpertCare (tijdelijk) komen wonen of een aantal nachten per week komen logeren. Daarnaast is Villa ExpertCare een medisch kinderdagverblijf en bieden ze flexibele opvangmogelijkheden. In de tuin staat ook het ouder-kind appartement. Een eigen appartement waar ouders bij hun zieke kind kunnen verblijven en waar 24 uur per dag zorg gegeven kan worden.”

Meer informatie?

Kijk op expertcare.nl

Fysiocare

Anne Brekelmans is kinderfysiotherapeut bij Fysiocare Waalwijk en Drunen. 
Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de bewegingsontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. De basis voor bewegen wordt al op zeer jonge leeftijd gelegd. Spelenderwijs ontdekken kinderen hun zintuigen en hun motoriek, waardoor ze leren. Soms duurt de gebruikelijke motoriek (bv. kruipen, lopen, schrijven, fietsen, zwemmen) wat langer of wijkt het af van het normaal, hier kan een kinderfysiotherapeut vaak bij helpen.

Meer informatie?

Kijk op www.fysiocare.nl

KinderThuisZorg

KinderThuisZorg Nederland een landelijk werkende organisatie, gespecialiseerd in kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Bij het kind thuis dus, op het kinderdagverblijf, op school, maar ook op een vakantieadres ergens in Nederland. KinderThuisZorg past vrijwel alle specialistische kinderverpleegkundige handelingen in de thuissituatie toe, inclusief de zorg aan palliatief en palliatief-terminaal zieke kinderen. De zorg thuis wordt altijd in nauw overleg met kind en ouders gegeven, waarbij zij – afhankelijk van hun vaardigheden, wensen en noden - meer of minder zelf doen

Meer informatie?

Kijk op www.kinderthuiszorg.nl

MedKid

De medewerkers van MedKid bestaat uit een enthousiast team van kinderverpleeg-
kundigen en pedagogisch medewerker. MedKid biedt verpleegkundige zorg aan kinderen met een somatische aandoening, in de vorm van verpleegkundige dagopvang. Daarnaast bieden wij een keer per maand een logeerweekend, om ouders te ontlasten in de zorg voor hun kind. Onze organisatie is kleinschalig en huiselijk, een veilige en vertrouwde omgeving voor onze kinderen en hun ouders.Naast de verpleegkundige zorg heeft stimulering van de verschillende ontwikkelingsgebieden gerichte aandacht, denk hierbij aan spraak/taal en motorische ontwikkeling.

Meer informatie?

Kijk op www.medkid.nl

Pallieterburght

Pallieterburght is een kleinschalige kinderzorginstelling en levert intensieve kindzorg aan kinderen van 0 tot 16 jaar. Het verpleegkundig kinderzorghuis is voor kinderen van 0 tot 16 jaar die ernstig en/of chronisch ziek zijn en waarbij continu verpleegkundig toezicht noodzakelijk is. Daarnaast is er een verpleegkundig kinderdagverblijf waar kinderen tot 5 jaar met complexe medische problematiek terecht kunnen.

Meer informatie?

Kijk op: www.pallieterburght.nl

Più Mosso

Verlies van gezondheid, een dierbare of weten dat je binnenkort gaat overlijden heeft een enorme impact. Het kan fijn zijn daar ondersteuning bij te krijgen. Bij Più Mosso begeleidt Anneke Naaijkens-Doek kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen die te maken krijgen met ernstige ziekte, sterven en / of rouw. Je kunt bij Più Mosso terecht voor muziektherapie en gesprekken.

Meer informatie?

Kijk op: www.piumosso.nl

Prisma - de Baloe

Voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die meer medische zorg nodig hebben, is er de Baloe. Deze dagbehandelingsgroep is gehuisvest binnen het orthopedagogisch dagcentrum ‘t Overstapje te Raamsdonksveer. Binnen de Baloe gaan dagbehandeling en extra zorg hand in hand. Er werken deskundige begeleiders, die de (kwetsbare) kinderen de optimale zorg geven die nodig is. In overleg met de ouders wordt de individuele zorg voor hun kind zoveel mogelijk ingepast in het dagprogramma. De nadruk ligt op samen de zorg vorm geven. Binnen de Baloe staat het comfort van de kinderen centraal.  Binnen de Baloe werkt een klein, vast (multidisciplinair) team dat volledig is afgestemd op de zorg die het kind nodig heeft. We zorgen altijd voor een klein aantal vertrouwde gezichten die precies weten wat er speelt bij de kinderen en het gezin. 

Meer informatie?

Kijk op www.prismanet.nl

Verlies en Rouw Kind & Jongere - Ulla Wolters-Pronk

Ulla Wolters-Pronk biedt psychosociale begeleiding aan bij verlies- en rouwsituaties aan kinderen en jongeren en hun naasten. Bij verliesbegeleiding kun je aan verschillende vormen van verlies denken. Bijvoorbeeld verlies bij ziekte en de vele bezoeken aan het ziekenhuis, die niet altijd even prettig zijn. De rouwbegeleiding bestaat uit het begeleiden van kinderen en jongeren en hun families na een overlijden. Er kan ook sprake zijn van begeleiding van de bredere kring rondom het kind of de jongere, zoals school, sportclub, vriendenkring.  

Meer informatie?

Kijk op www.verliesenrouwkindenjongere.nl

Verlies & Leven - Margot van Rijn

Margot is gediplomeerd rouw- en verliesbegeleider. Zij begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen in het omgaan met verlies. 
Dit betreft onder andere: ziekte in het gezin, overlijden van een dierbare, palliatieve zorg en rouw op school. De begeleiding kan individueel of voor het hele gezin plaatsvinden, thuis of in de praktijk in Etten-Leur. Neem gerust contact op om vragen te stellen of kennis te maken.

Meer informatie?

Kijk op www.verliesenleven.nl

Vivre Kinderthuiszorg & Villa Vivre

Het liefst zorg je zelf voor je kind, maar dit is niet altijd mogelijk. Vivre Kinderthuiszorg biedt gespecialiseerde kindzorg thuis en op locatie.

Meer informatie?

Kijk op www.vivrekinderthuiszorg.nl

Wij zien je Wel

De Werkgroep Wij zien je Wel is medio 2017 gestart met de ambitie om te faciliteren dat het gezinsleven van gezinnen met kinderen met ZEVMB verandert van ‘overleven naar leven’.

Er zijn in 2018 vier pilotprojecten gestart om deze ambitie waar te maken. Een van pilots onderzoekt in de praktijk hoe een ‘Copiloot naast het gezin’ kan worden ingezet om het verschil te maken. Een Copiloot is er voor alle gezinsleden, hij/zij stroomlijnt de aanvraag en organisatie van de zorg, maar is zelf geen zorgverlener.

Er is een landelijk leernetwerk van 16 Copiloten gestart, die samen ongeveer 50 gezinnen ondersteunen. Naast de pilot loopt een onderzoekstraject om te onderzoeken hoe deze inzet kan worden geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen uiteraard breed worden gedeeld.

Meer informatie?

Kijk op www.wijzienjewel.nl/copiloten

Zorgzuster

Zorgzuster is dé intermediair voor thuiszorg. Naast het bemiddelen tussen zelfstandige zorgverleners en zorgvragers ondersteunt Zorgzuster de zorgverleners in hun zelfstandig ondernemerschap. Door de juiste randvoorwaarden voor de zelfstandige zorgverlener te creëren, krijgt de klant altijd de beste zorg.

Meer informatie?

Kijk op www.zorgzuster.nl