Agenda

Regiobijeenkomsten voor ouders

Regiobijeenkomsten voor ouders

 

Regiobijeenkomsten voor ouders


Dit najaar organiseert de Werkgroep Wij zien je Wel weer een aantal regiobijeenkomsten voor ouders en verzorgers van mensen met ZEVMB. Ze vragen je via deze weg om ouders van mensen met ZEVMB te helpen om hen te vinden en op deze bijeenkomsten te attenderen. Hiervoor kan je deze flyer gericht verspreiden, digitaal of geprint. 

Het doel van de bijeenkomsten is om de stem van ouders te horen als een kritisch klankbord en spiegel voor hun werk en om ouders te ondersteunen bij het verkrijgen van een gelijkwaardige stem in het zorgproces rond hun kind. Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

In de flyer vind je meer informatie over de bijeenkomsten. Het uitgebreide programma volgt. Deel deze flyer met alle ouders en relevante professionals in jullie regio.

Ook professionals zijn welkom
De bijeenkomsten zijn ook voor een selectie van professionals. Dit keer zijn dat met name psychologen, psychiaters, ergotherapeuten, revalidatieartsen, coaches en andere (eerstelijns) professionals die de gezinnen ondersteunen. Wij zien je Wel nodigt heel nadrukkelijk ook professionals van gemeenten uit die betrokken zijn bij het aanvragen en verlenen van hulpmiddelen, woningaanpassing en vervoer.

Om je aan te melden, ga naar www.wijzienjewel.nl/bijeenkomsten en met vragen of suggesties kun je Wij zien je Wel bereiken via info@wijzienjewel.nl.

Lees hieronder de tussenrapportage 'Samen kijken, samen werken'.

 

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot