Nieuws

2 jaar NIK Zuidwest, Netwerkcoördinator Chantal van der Velden blikt terug

2 jaar NIK Zuidwest, Netwerkcoördinator Chantal van der Velden blikt terug


 

Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest bestaat nu twee jaar en wat kan ik met trots terugkijken op een periode van goed samenwerken en bruggen slaan tussen allerlei verschillende organisaties die allemaal één doel voor ogen hebben: het verbeteren van de integrale kinderpalliatieve zorg zodat kind en gezin de ondersteuning krijgen die ze verdienen! Is dat al helemaal gelukt? Nee, maar wat hebben we al vele goede stappen gezet, zoals bijvoorbeeld een veel betere samenwerking tussen de ziekenhuizen en kinderthuiszorgorganisaties.

 

Tussentijdse evaluatiemomenten

Om inzicht te krijgen in ons handelen hebben we meerdere meetmomenten ingelast. Daaruit is gebleken dat we de afgelopen twee jaar hard hebben gewerkt aan een centraal aanspreekpunt voor ouders en professionals waar ze met hun hulpvragen terecht kunnen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen: steeds meer professionals en ook ouders weten ons te vinden. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met deze hulpvragen, welke hulpvragen we kunnen behandelen, maar ook welke informatie we geven aan patiënten en zorgprofessionals.

 

Van elkaar leren en kennis delen

Daarnaast hebben we met elkaar een netwerk opgezet dat gericht is op van elkaar leren, kennis uitwisselen maar ook kennis verbeteren binnen de kinderpalliatieve zorg. Het multidisciplinair werken wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid, waarbij niet alleen de medische zorg maar ook de psychologische zorg en school meegenomen worden. NIK Zuidwest is een heel diverse groep zorgprofessionals met ieder hun eigen deskundigheid, maar we voelen allemaal een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gezinnen daar waar nodig te ondersteunen.

 

Netwerkleden keken in elkaars keuken

Het vormgeven van dit gezamenlijke netwerk hebben we gestimuleerd door bij elke bijeenkomst een locatie te kiezen van een netwerkpartner. Dit gaf de gelegenheid om in elkaars keuken te kijken en te zien wat de ander nu precies voor werkzaamheden doet en wat de link is met de kinderpalliatieve zorg. Ook zijn er verschillende organisaties uitgenodigd om presentaties te komen geven over hun expertise op het gebied van de kinderpalliatieve zorg en hebben netwerkleden vanuit het Kenniscentrum cursussen aangeboden gekregen om zichzelf verder te ontwikkelen.

 

Altijd tijd voor casusbesprekingen

Tijdens de bijeenkomsten van NIK Zuidwest is er altijd tijd gereserveerd voor anonieme casusbesprekingen. Zo kunnen we rond een bepaald vraagstuk verschillende visies delen en kan de inbrenger van de casus de gegeven tips weer meenemen naar het gezin of de organisatie. Dit heeft geresulteerd in niet alleen het vergroten van de kennis maar ook in het vinden van de juiste begeleiding bij casussen. De zogenaamde lijntjes onderling zijn veel korter geworden.

 

Wat gaan we de komende tijd doen?

Uiteraard zijn we als NIK Zuidwest nog volop in ontwikkeling en dat zal ook altijd zo blijven. Waar gaan wij ons de komende periode op richten?

  • Versterken van de samenwerking met de huisartsen, CJG, Kinder Comfort Team etc.
  • Borgen van het resultaat dat we behaald hebben, denk daarbij aan een terugkoppeling van de hulpvraag door de professional die de hulpvraag heeft behandeld: wat hebben we nu bereikt en wat hebben we ervan geleerd?
  • NIK Zuidwest nog meer bekendheid geven: waar laten we ons zien en op welke manier? We zien absoluut dat professionals het NIK Zuidwest meer weten te vinden, maar we willen ook veel meer in beeld zijn bij de gezinnen.
  • Nog meer de focus op een aanspreekpunt (coördinator/casemanager) voor ouders/kind in de kinderpalliatieve zorg. Die ene persoon die je als ouder kunt bellen bij vragen/problemen/een luisterend oor. Deze wordt nog teveel gemist en dat zou eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn binnen alle facetten van deze specifieke zorg.


We zijn met elkaar erg gemotiveerd om door te gaan met de ontwikkeling van NIK Zuidwest en hebben, in onze optiek, haalbare doelen gesteld voor de komende periode, met heldere acties zodat we de professionals én gezinnen op een manier kunnen begeleiden en ondersteunen die zij allemaal verdienen.

Dankbaar

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de kans heb gekregen om deze mooie club mensen te mogen ondersteunen in deze ontwikkeling en ga daar ook heel graag mee verder. Het werk geeft me enorm veel energie als ik zie dat gezinnen en professionals verder kunnen met de hulp die we als NIK Zuidwest hebben kunnen bieden. Ik wil dan ook graag alle hulpverleners maar ook zeker alle ouders heel erg bedanken voor hun inzet, vertrouwen en motivatie die zij hebben geboden. Zonder hen was NIK Zuidwest echt niet geweest wat het nu al is!

Ik hoop van harte in de toekomst nog vele nieuwe, enthousiaste mensen te ontmoeten die samen met mij ervoor willen gaan om deze noodzakelijke zorg steeds te blijven verbeteren en de gezinnen de rust te kunnen geven die zij verdienen.

 

Wilt u meer weten over ons netwerk? Wilt u een kennismakingsgesprek met mij om samen te kijken wat uw rol binnen NIK Zuidwest kan zijn? Heeft u vragen, of heeft u ondersteuning als gezin of als professional nodig, of zoekt u een luisterend oor? NIK Zuidwest staat voor uw klaar: info@nikzuidwest.nl.

 

Chantal van der Velden

Netwerkcoördinator NIK Zuidwest
Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg