Nieuws

Kinderpalliatieve zorg en andere culturen…zijn er verschillen?

Kinderpalliatieve zorg en andere culturen…zijn er verschillen?

Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidwest heeft tijdens het overleg van 23 mei jl. een presentatie gekregen van mw. S. Sahin, geestelijk verzorger van het Erasmus MC-Sophia.

Vanuit het netwerk kwam de vraag hoe we als professionals op een goede manier begeleiding kunnen geven aan ouders van kinderen met een andere culturele achtergrond. Binnen de regio Zuidwest Nederland is er een grote populatie van gezinnen die hieronder vallen.

Mw. Sahin gaf zeer bruikbare tips voor iedere zorgverlener:

  • Zorg tijdens de gesprekken die je als zorgverlener hebt voor een goede tolk. Ook al is er slechts een minimale taalbarrière. Vraag altijd naar de streek van het land waar de tolk vandaan moet komen. Er zijn namelijk genoeg praktijksituaties te benoemen waar de tolk niet de juiste “taal” sprak waardoor er verwarring stond bij de ouders tijdens de gesprekken met de zorgprofessional.
  • Binnen de islam is het heel gebruikelijk om met elkaar te zorgen voor de zieke en deze ook de aandacht te geven die hij/zij nodig heeft. Hierdoor zal er altijd veel bezoek zijn: accepteer dit maar geef gerust aan als het bezoek maar even mag blijven, dat is geen probleem.
  • Herhaal als zorgverlener niet steeds de boodschap aan de ouders als een kindje niet meer te behandelen is. Mensen met het Islamitische geloof laten aan hun God over wanneer er geen behandeling meer mogelijk is en het leven eindig is. Ouders kunnen zich heel erg berusten in het geloof en voelen geen druk om al iets voor het overlijden te regelen, al zou dit op korte termijn kunnen zijn. Binnen de familie wordt er veel hulp aan elkaar geboden en is het ook een plicht om voor de zieke te zorgen. Een uitvaart wordt dan ook met elkaar verzorgd, volgens de wensen van de overledene of de ouders van het overleden kind. 
  • Ouders weten vaak heel goed hoe het met hun kind gaat en zijn vaak verder in het proces dan de zorgverlener denkt. Hoe komt dit? Binnen vele culturen is het niet gebruikelijk om hierover uitgebreid met anderen te praten. Je kunt het altijd bespreekbaar maken of navragen of de ouders behoefte hebben aan een gesprek met iemand van hun eigen geloof/cultuur.
  • Geloof en cultuur zijn niet hetzelfde. Binnen het Islamitische geloof zullen er altijd nuances zijn in het naleven van de geloofsovertuiging, dit komt door de invloeden van de verschillende culturen. Er kan dus op een verschillende manier omgegaan worden met het afscheid nemen van een kind dat gaat overlijden.

Mw. Sahin zal in de toekomst een bijdrage leveren aan zorgvragen van kinderen uit andere culturen. Zij heeft een groot netwerk om de juiste mensen voor een gezin te vinden die hen kunnen begeleiden. Als NIK Zuidwest vinden wij dat een enorme meerwaarde voor de begeleiding van de gezinnen met een palliatief kind, want eenieder verdient de beste zorg, in alle fasen van het leven.