Nieuws

NIK Zuidwest heeft in 2021 veel digitaal weten te bereiken

NIK Zuidwest heeft in 2021 veel digitaal weten te bereiken

Het afgelopen jaar is in alle opzichten wederom bijzonder geworden. COVID-19 had een grote impact op de zorg voor kinderen die palliatieve zorg nodig hebben. (Zorg)organisaties en ziekenhuizen, die aangesloten zijn bij NIK Zuidwest, zien een verandering in de zorg voor deze groep kinderen: ouders durfden het in 2020 niet aan om zorg in de thuissituatie aan te nemen, maar kwamen in 2021 weer in beeld in het ziekenhuis en bij de thuiszorg met veel complexere zorgvragen.

 

Focus en prioriteit

(Zorg)organisaties werden ook afgelopen jaar geconfronteerd met medewerkers die besmet waren met corona, de zorg in de ziekenhuizen werd weer afgeschaald en er is een zeer groot tekort aan kinderverpleegkundigen in het hele land. Dit zorgde voor een grote uitdaging binnen de (zorg)organisaties die aangesloten zijn bij ons NIK. Waar leg je de focus en prioriteit in deze bijzondere tijd? Wat is het dan fijn om te merken dat de (zorg)professionals het NIK blijven vinden en we samen toch weer mooie ontwikkelingen hebben doorgemaakt.

 

In 2021 hebben we veel gerealiseerd:

  • Binnen het Kinder Comfort Team Sophia (KCT) zijn er mooie ontwikkelingen: er start vanaf januari 2022 een verpleegkundig specialist én kinderverpleegkundige voor het KCT. Dit heeft als voordeel dat de samenwerking tussen het KCT en ons netwerk nog meer verbeterd kan gaan worden en er ook structureel afspraken gemaakt gaan worden met betrekking tot overlegmomenten en samenwerking.
  • Er is een intentie tot samenwerking ontstaan met de kinderartsen van het Fransiscus Vlietland Ziekenhuis en het Langelandziekenhuis, samen met collega Leandra Beeloo van NIK Holland Rijnland. Deze samenwerking houdt in dat we één keer per kwartaal op casuïstiekniveau een overleg hebben om samen te kijken hoe we gezinnen met een ernstig ziek kind kunnen ondersteunen. Opvallend is het aantal kinderen dat uit deze regio onder onze doelgroep valt. We hopen van harte dat deze samenwerking een voorbeeld gaat worden voor andere regio's.
  • Er is aan deskundigheidsbevordering gedaan middels een brussentraining, een training lichaamstaal in de kinderpalliatieve zorg, de training interculturele samenwerking, een scholing omtrent nazorg in de kinderpalliatieve zorg en nog veel meer. Ondanks corona hebben we digitaal heel veel kunnen bereiken op het gebied van scholing!
  • We zien een stijging in het aantal zorgvragen. Opvallend is de toename van complexiteit. Hierdoor is de samenwerking met onze netwerkleden nog sterker geworden en zien meer (zorg)professionals de meerwaarde van het NIK. Hoe fijn is het om korte lijntjes te hebben met de juiste (zorg)professional en gebruik te kunnen maken van elkaars expertise?!


Knelpunten

In de regio zijn een aantal knelpunten op te merken. Er is een toenemend tekort aan kinderverpleegkundigen én een tekort aan logeerhuizen. Hierdoor worden veel gezinnen niet meer voorzien van de zorg die zij nodig hebben. We zijn dankbaar dat ouders én professionals deze signalen delen zodat we samen naar de best mogelijke oplossing kunnen zoeken. En dit ’samen zoeken naar de oplossing’ is een mooie denkwijze die echt steeds meer gedragen wordt door alle mensen die te maken hebben met zorg voor het zieke kind.

Ten slotte is het deelnemen aan landelijke bijeenkomsten ook erg zinvol geweest. Door het geven van een presentatie bij Bijzonder In Arnhem, aan Kinderverpleegkunde.nl en door een bijdrage aan het webinar Medisch Kindzorg Systeem weten (zorg)professionals die ons NIK nog niet kenden ons nu wel te vinden. Hierdoor kunnen steeds meer mensen meewerken aan de landelijke doelstellingen.