Nieuws

Ontwikkelingen binnen NIK Zuidwest

Ontwikkelingen binnen NIK Zuidwest

Nieuwe leden binnen het netwerk

 • Anne Brekelmans, zij is kinderfysiotherapeute bij Fysiocare in Waalwijk.
 • Mariska de la Rambelje, zij is medisch maatschappelijk werkster en als zelfstandige gaan werken om gezinnen van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie te kunnen begeleiden.

 

Wat heeft het NIK Zuidwest de afgelopen maanden bereikt?

 

Met netwerkleden zijn we aan de slag gegaan om een werkproces te ontwikkelen. Dit zodat we op een eenduidige manier zorgvragen die bij het netwerk gemeld worden kunnen behandelen. Op dit moment wordt het NIK Zuidwest al regelmatig door ouders en zorgverleners benaderd en hebben we al verschillende ouders en professionals op een adequate en snelle manier de hulp kunnen bieden die zij nodig hadden. Uiteraard worden ouders betrokken in de zorgvraag en hebben zij de regie over hun gezin. De belangrijkste vraag blijft dan ook wat ouders nodig hebben om de zorg voor hun kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hoe ziet het werkproces er nu uit en hoe gaan we om met de verschillende zorgvragen?

 

 1. De zorgvraag komt binnen via het mailadres info@nikzuidwest.nl of telefonisch bij de netwerkcoördinator van het NIK Zuidwest, Chantal van der Velden.
 2. De netwerkcoördinator diept de vraag verder uit tijdens een telefonisch gesprek (is het een eenmalige vraag, een complexe eenmalige vraag of wordt de casus aangemeld en volgt er een intake met het gezin?).
 3. Bij een eenmalige vraag beantwoordt de netwerkcoördinator de vraag direct.
 4. Bij een complexe eenmalige vraag kan de netwerkcoördinator het advies geven om de casus anoniem binnen het netwerk te bespreken middels een casusbespreking. Hier worden dan absoluut geen gegevens van het gezin besproken en kan de zorgverlener tips ontvangen hoe de zorgvraag het beste beantwoord kan worden.
 5. Bij een aanmelding van de casus is er toestemming gegeven door de ouders om het netwerk in te schakelen. De vraag wordt uitgezet en er zal een intake plaatsvinden om de zorgvraag nog meer te verhelderen. Indien gewenst wordt er een casemanager benoemd die de coördinatie van de zorg op zich neemt, ouders hebben hierdoor ook een aanspreekpunt. Al dan niet wordt dan het advies gegeven om een casusbespreking te organiseren met alle betrokken zorgverleners én bij voorkeur in aanwezigheid van de ouders en eventueel het kind. Er wordt een plan van aanpak gemaakt, welke ook gecoördineerd wordt door de casemanager. Zodra de zorgvraag afgesloten kan worden zal er een afrondend gesprek plaatsvinden, daarna zal de netwerkcoördinator de casus afsluiten.

 

Na het behandelen van ruim 10 zorgvragen via dit aangescherpte werkproces, merken we dat we op een concrete manier de zorgvraag goed in beeld krijgen en dat ouders op korte termijn een stuk(je) minder belasting in de zorg ervaren.

Om de zorgvraag nog meer helder te krijgen zijn 12 personen van het netwerk gestart met de training GIZ-methodiek. Dit is een tool die gebruikt kan worden om de zorgbehoefte van een gezin goed in beeld te krijgen. Het eerste deel van de training is inmiddels gevolgd en we hebben als netwerk de brug naar de kinderpalliatieve zorg goed kunnen slaan. Nu is het zaak om de tool in de praktijk te gaan gebruiken. Er volgt nog een trainingsdag waar de ervaringen kunnen worden besproken. Daarna zullen we deze tool als een van de mogelijke hulpmiddelen gaan gebruiken.

 

Deskundigheidsbevordering

Tijdens het netwerkoverleg is er standaard ruimte om een casus anoniem te bespreken: waar heb je behoefte aan, waar loop je tegenaan in het werk in de kinderpalliatieve zorg, waar wil je advies over hebben, hoe kun je in een bepaalde situatie op een goede manier zorg verlenen en welke situatie wil je graag evalueren?

Ook wordt er ieder overleg ruimte ingepland om mensen uit te nodigen die, op welke manier dan ook, te maken krijgen met kinderen die ernstig ziek zijn of een levensduurverkortende aandoening hebben. Welke thema’s komen in 2018 zeker aan bod?

 • Revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg
 • Multiculturele kijk op kinderpalliatieve zorg door mw. S. Sahin, geestelijk verzorger van het ErasmusMC/Sophia
 • AVG-arts van Prisma
 • Stichting Hartekind
 • Financieringsstromen in de kinderpalliatieve zorg

 

Uiteraard volgen we verder alle ontwikkelingen op de voet en zijn we regelmatig op verschillende symposia en scholingsdagen aanwezig. Als vanuit deze ervaringen onderwerpen komen die onze deskundigheid kunnen bevorderen, dan wordt hier direct actie op ondernomen.

 

Heeft u behoefte om meer te weten over het NIK Zuidwest?

U kunt altijd contact opnemen met de netwerkcoördinator van het NIK Zuidwest:

Chantal van der Velden