Nieuws

'We zijn er zowel voor de zorgprofessionals als voor de ouders en gezinnen.'

'We zijn er zowel voor de zorgprofessionals als voor de ouders en gezinnen.'

Het zijn van Netwerkcoördinator van Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidwest combineren met een baan als kinderverpleegkundige bij kinderthuiszorgorganisatie Vivre. Chantal van der Velden noemt het een win-win situatie. “Door deze combinatie kom ik in aanraking met alle facetten van de kinderpalliatieve zorg.”

 

Chantal is onder andere werkzaam geweest als Intensive Care Kinderverpleegkundige in Utrecht en spoedeisende hulp verpleegkundige. Kindzorg en kinderpalliatieve zorg waren in beide functies haar aandachtspunt. Inmiddels werkt ze als gespecialiseerd kinderverpleegkundige bij kinderthuiszorgorganisatie Vivre. Vivre heeft zich aangesloten bij de Netwerken Integrale Kindzorg. Zo kwam de vacature van Netwerkcoördinator bij Chantal terecht en nu zet ze zich al 1,5 jaar in voor NIK Zuidwest.

 

Top combinatie

Chantal: “Voor mij is deze combinatie van functies een echte win-win situatie. Ik maak direct op de werkvloer mee waar ouders en gezinnen met een kind dat palliatieve zorg nodig heeft tegenaan lopen. Dat kan gaan om problemen bij indicatiestellingen of om de inzet van zorg en alles wat erbij komt kijken. Dan is het heel fijn als je weet welke wegen je moet bewandelen en wie je kunt benaderen om mee te denken en te helpen. Doordat ik door mijn ene baan weet waar de essentie van de problematiek zit, kan ik in mijn andere functie deze kennis inzetten om alle leden en betrokkenen bij NIK Zuidwest te motiveren. Zo kunnen we de best mogelijke zorg en ondersteuning bieden aan de gezinnen die met een zorgvraag bij ons komen.

 

Eerste zorgvraag zorgde voor echte samenwerking

Een van de eerste zorgvragen die wij als NIK kregen, bleek van grote betekenis voor ons Netwerk. Toen we net begonnen was er eigenlijk nog geen samenwerking tussen het Kinder Comfort Team (KCT) in het academisch ziekenhuis en NIK Zuidwest. Een ouderpaar benaderde ons met de situatie dat hun kind uitbehandeld was in het ziekenhuis. Er was een KCT betrokken, maar ouders gaven aan dat bepaalde stappen hen te snel gingen en ze vroegen zich af of het naar huis gaan van hun kind wel zou kunnen op deze manier. Deze vraag hebben we toen uitgezet binnen ons Netwerk en uiteraard besproken met het betrokken KCT. We kwamen tot de conclusie dat iedereen op ‘zijn eigen eilandje’ druk bezig was, maar dat we van elkaar niet wisten wat er nu precies aan ondersteuning aan ouders was aangeboden.

Ondanks de complexe casus is het vanuit het NIK gelukt om een duidelijke en concrete zorgvraag vanuit ouders geformuleerd te krijgen. Hierdoor konden alle zorgprofessionals gericht aan de slag. Ook hebben we erop aangestuurd om een multidisciplinair overleg (MDO) samen met de ouders te organiseren. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en alle afspraken zijn vastgelegd in een Individueel Zorgplan. Het kind is na een korte periode met ontslag gekund omdat de zorg aan huis goed geregeld was. De lijntjes voor de ouders hebben we in kunnen korten met een vast aanspreekpunt, ze hoeven nu dus niet meer te zoeken. Door dit alles is er rust gekomen voor dit gezin. Enorm waardevol om dit voor dit gezin te hebben kunnen doen! Zowel de betrokken instanties als de ouders zelf hebben de inzet vanuit NIK Zuidwest als prettig en heel positief ervaren.

Deze zorgvraag heeft er dan ook voor gezorgd dat we veel nauwer zijn gaan samenwerken. Hierdoor is ons Netwerk echt gaan lopen en is de samenwerking enorm verbeterd. Inmiddels weet men ons goed te vinden, we krijgen veel zorgvragen uit ons Netwerk en ik neem ook deel aan de MDO’s van het KCT.

 

Ontzettend trots

De rol van ons Netwerk Integrale Kindzorg is een hele mooie. We zijn er zowel voor de zorgprofessionals als voor de ouders en gezinnen. Sinds deze casus fungeren we echt als vraagbaak, steunpilaar en meedenker voor alle partijen.

Waar ik heel trots op ben is dat alle leden die zijn aangesloten bij NIK Zuidwest echt de meerwaarde zien en dat ze ondanks hun drukke agenda’s toch de tijd nemen om hier aan mee te werken en zich hiervoor in te zetten. Het is zo mooi om te zien dat iedereen zo gemotiveerd is!

 

Symposium

Op 30 oktober organiseert Vivre een symposium waar ik samen met een vader zal spreken over hun overleden kind. Ik ga vertellen hoe ik dit palliatieve zorgtraject en het verlies ervaren heb. Dit vanuit mijn rol als kinderverpleegkundige én als Netwerkcoördinator. Ook zal ik uitleggen wat een NIK in een dergelijke situatie kan betekenen.”